2016-09-10

Liściem malowane

10 wrzesnia odbyły się warsztaty "Liściem malowane"
Liść był zarówno tematem i narzędziem pracy.