Regulamin

I. WARUNKI OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu i galerii jest:
  Pracownia Malarstwa Artystycznego ArtWilk
  Jerzy i Maria Wilk
  z siedzibą w Owczarni przy ul. Grodziskiej 18
  05-807 Podkowa Leśna
  tel./fax (022)729 16 90
  tel. komórkowy 604503679, 606 987568
  e-mail biuro|artwilk.pl| |biuro|artwilk.pl, info|artwilk.pl| |info|artwilk.pl
  www.artwilk.pl
  działająca jako osoba fizyczna na podstawie Zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej o numerze 159, wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Brwinów.
   
 2. Sklep umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem internetu.
   
 3. Ceny towarów w Sklepie są cenami detalicznymi. Podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
  Ceny te są wiążące dla stron w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Do ceny towaru należy doliczyć ewentualny koszt dostawy.
   
 4. Sklep obsługuje również Klientów hurtowych. Opcja ta dostępna jest jedynie po bezpośrednim kontakcie z firmą.
   
 5. Uwagi dotyczące funkcjonowania Sklepu prosimy kierować pod adres e-mail: biuro@artwilk.pl lub info|artwilk.pl| target="_blank"|info|artwilk.pl

II. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia w Sklepie można składać w sklepie poprzez strone www.artwilk.pl lub na adres e-mail: info@artwilk.pl lub biuro@artwilk.pl oraz telefonicznie tel./fax (22) 7291690, 606987568 i 604503679
   
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza znajdującego się na stronie Sklepu. Przy zamówieniach składanych poprzez e-mail konieczne jest podanie przez Klienta danych zawartych we wspomnianym formularzu. Jeśli wszystko zostało wypełnione poprawnie, Klient otrzyma od Sklepu informację o potwierdzeniu zamówienia.
   
 3. Wszystkie prezentowane w Sklepie towary są wykonane przez Pracownię Malarstwa Artystycznego ArtWilk, dostępne w naszym magazynie do natychmiastowej wysyłki, a ich stany magazynowe są na bieżąco aktualizowane. Jedyne zastrzeżenie dotyczy przypadku gdy dwóch lub więcej Klientów w tym samym czasie będzie w trakcie dokonywania transakcji dotyczącej tego samego produktu i ich łączne zamówienie przekroczy aktualny stan dyspozycyjny. W takim przypadku Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o niemożliwości zrealizowania zamówienia na wybrany towar lub o terminie realizacji.
   
 4. Towar zostanie wysłany do Klienta najpóźniej na drugi dzień roboczy po zaksięgowaniu na koncie pracowni przelewu od Klienta, gdy wybrał on taką formę płatności. Do czasu dostawy należy doliczyć 1 dzień roboczy (maksymalnie 2 dni w przypadku małych miejscowości) przy przesyłce kurierskiej.
   
 5. Nie ponosimy odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy nie zależny od nas.

III. ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ

 1. W celu anulowania zamówienia należy skontaktować się ze Sklepem. Anulowanie zamówienia jest możliwe tylko do czasu przekazania go do realizacji Przewoźnikowi.


IV. FORMY PŁATNOŚCI I DOSTAWA

 1. Klient wybiera pomiędzy trzema formami płatności:
  • Płatność przelewem.
   Klient przelewa na konto pracowni: 92 1240 1053 1111 0000 0488 7126 należność obejmującą wartość towaru i koszt dostawy.
  • W przypadku płatności w euro: 

   PKOPPLPW – SWIFT

   PL 19 1240 1053 1978 0010 2909 9130

  • Płatność PayPal
  • Płatność w siedzibie pracowni.
 2. Klient wybiera pomiędzy dwoma formami dostawy:
  1. Przesyłka kurierska DPD lub przewoźnik uzgodniony z Klientem.
  2. Odbiór własny z magazynu firmy – pn.-sob. 10:00-16:00 lub w innych godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu.
    
 3. Klient informowany jest niezwłocznie za pomocą e-mail’a o fakcie przekazania przez Sklep towaru Przewoźnikowi. W przypadku nie otrzymania przesyłki w terminach określonych w II. pkt.4 Klient powienien powiadomić o tym Sklep, a ten złoży stosowne zapytanie lub reklamację u Przewoźnika.
  O fakcie złożenia reklamacji Klient zostanie poinformowany.

V. REKLAMACJE

 1. Uwzględniamy reklamacje z tytułu rękojmi wyłącznie w uzasadnionych przypadkach zgodnie z przepisami KC.
  Reklamacje dotyczące niewielkiej różnicy w kolorystyce towarów związane z parametrami monitora Klienta, nie stanowią podstawy do reklamacji towaru.
 2. Ukryte wady techniczne towaru, jego niekompletność lub niezgodność z opisem na stronie internetowej Sklepu (wyłączając niewielkie różnice w wymiarach wynikające z liczbowych zaokrągleń) stwierdzone po otrzymaniu przesyłki są podstawą do uznania reklamacji, na złożenie której Klient ma dwa tygodnie od daty otrzymania towaru.
 3. Ewentualne reklamacje kierować należy do Sklepu w formie pisemnej. Sklep rozpatrzy reklamację Klienta w ciągu 14 dni powiadamiając o tym Klienta. W przypadku uznania reklamacji towar zgodnie z wolą Klienta zostanie wymieniony na pełnowartościowy a w przypadku braku analogicznego w magazynie zaproponowana zostanie zamiana na inny lub zwrot pieniędzy w ciągu 5-ciu dni roboczych na wskazany przez Klienta rachunek.
 4. Sugerujemy dokładne sprawdzenie stanu przesyłki i jej otwarcie w obecności doręczającego. Uszkodzenia mechaniczne towaru powstałe podczas transportu lub rozbieżności, co do zawartości przesyłki gdy opakowanie było uszkodzone i wskazywało na możliwość ingerencji osób trzecich podlegają reklamacji na podstawie protokołu sporządzonego przez Klienta i Przewoźnika.
  W przypadku gdy Przewoźnik odmówi podpisania protokołu nie należy przyjmować ani kwitować przesyłki i skontaktować się ze Sklepem.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi
   
 2. Jeśli zakupiony towar ma wady fabryczne, prosimy odesłać go przesyłką pocztową lub pozostawić w naszej Galerii Artwilk w Owczarni ul. Grodziska 18. Produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe zwrócimy pieniądze. Nasi Klienci akceptują to, że oferowane przez nas produkty są wykonywane ręcznie. Nie daje to możliwości na pełną powtarzalność przedstawianej oferty. Różnice te mogą dotyczyć jedynie w niewielkim stopniu koloru, rozmieszczenia obiektów namalowanych przez nas .
 1.  Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane przez Kupującego dane, podczas wypełniania odpowiedniego formularza na stronie www sprzedającego, będą niepełne, błędne lub nieprawdziwe. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie zamówienia . 

VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 1. Każda wymiana informacji lub danych pomiędzy Klientem a Sklepem odbywa się za pomocą specjalnie skonstruowanych  i zabezpieczonych linków.
 2. Klient proszony jest o podanie swoich danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia transakcji. Dane te w żaden sposób nie są udostępniane ani sprzedawane osobom czy firmom trzecim. Sklep przechowuje je w monitorowanym pomieszczeniu na serwerze, do którego dostęp mają jedynie upoważnione osoby.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z deklaracją, że Klient zapoznał się z regulaminem Sklepu i w pełni akceptuje jego warunki.
 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą Klienta na przetwarzanie przez Sklep jego danych osobowych zgodnie z Ust. z dnia 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883). Klient może w każdej chwili, na podstawie pisemnego wniosku, zażądać wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawienia lub usunięcia.
 3. Wszelkie sprawy sporne strony będą starały się rozwiązać na drodze polubownej a w razie niemożliwości osiągnięcia porozumienia spór rozstrzygany będzie przez właściwy Sąd.

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r . w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

W celu przypomnienia zasad dotyczących wysyłki Newslettera Fundacji, przesyłamy Państwu uaktualnioną  klauzulę informacyjną.

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informujemy, że:

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Pracownia Malarstwa Artystycznego Jerzy i Maria Wilk, 05-807 Podkowa Leśna Owczarnia ul.Grodziska 18, biuro@artwilk.pl

2. Celem przetwarzania otrzymanych danych jest wysyłka Newslettera naszej pracowni oraz realizacja zamówień wpływających za pośrednictwem sklepu internetowego lub bezpośredniej korespondencji e-mailowej .

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.:  po 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

4. Podanie danych jest dobrowolne i uzyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim tylko w celu realizacji zamówień ( firmy kurierskie, Poczta Polska), wysyłki i obsługi Newslettera. W przypadku płatności za pośrednictwem PayPal również udostępnione są Państwa podstawowe dane, są one kodowane w systemie PayPal Odbiorcami danych mogą być również  instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe zgromadzone w celu realizacji wysyłki Newslettera, będą przechowywane przez Administratora do momentu realizacji tego celu lub cofnięcia Pana/Pani zgody na ich przetwarzanie.

9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

W razie jakichkolwiek pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Adres e-mail: biuro|artwilk.pl| |biuro|artwilk.pl